GẠT TÀN THUỐC TÀNG HÌNH DÁN DƯỚI MẶT BÀN - Funi Trending - FuniMart

GẠT TÀN THUỐC TÀNG HÌNH DÁN DƯỚI MẶT BÀN

Tác giả:
Funi Trending
Ngày đăng:
25 Sep, 2020

GẠT TÀN THUỐC TÀNG HÌNH DÁN DƯỚI MẶT BÀN

Giá sỉ 55 -- Giá lẻ 65

  • Gọn gàng , tiện lợi, mà không vướng víu trong lúc làm việc, hay nói chuyện
  • Khi không sử dụng có thể gấp gọn
  • Dễ dàng tháo và đổ tàn thuốc rồi sau đó sử dụng tiếp