Túi Cói Hello Weekend, loại đẹp Có Lót Đệm Giữ Form Đáy - FuniMart