TPBVSK VIÊN TIỂU ĐƯỜNG NOBEL - FuniMart

TPBVSK VIÊN TIỂU ĐƯỜNG NOBEL

NCC:Công ty cổ phần Sao Thái Dương

SKU: TPBVSKVIENTIEUDUONGNOBEL-689E-1

Đăng ký CTV để lấy giá tốt cho CTV

  • Hỗ trợ hạ đường huyết
  • giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường
  • hỗ trợ bảo vệ gan
Số lượng