TPBVSK Mạch vành Win Win - FuniMart

TPBVSK Mạch vành Win Win

NCC:Công ty cổ phần Sao Thái Dương

SKU: TPBVSKMVWW-ACA3-1

Đăng ký CTV để lấy giá tốt cho CTV

  • Hỗ trợ hoạt huyết
  • tăng cường lưu thông khí huyết
  • Hỗ trợ giảm nguy cơ nghẽn mạch vành gây đau thắt ngực do huyết khối.
Số lượng