Máy lọc không khí Trusens Z-2000 Nhập Khẩu - FuniMart

Máy lọc không khí Trusens Z-2000 Nhập Khẩu

NCC:Máy Lọc Không Khí TruSensBNP

SKU: 7253923109944

Đăng ký CTV để lấy giá tốt cho CTV

  • SensorPOd theo dõi chất lượng không khí
  • Dupont Filtration: Màng lọc 360 độ
  • Đo lường chất lượng không khí
  • PureDirec technology tách không khí thành 2 luồng, cung cấp không khí đều cho cả khu vực
Số lượng