Kéo Nhật Kapusi Lưỡi Thép SK-5 - Loại Xịn - FuniMart