Combo 2 cuộn Băng Keo Đa Năng 2 Mặt Siêu Dính - FuniMart