ÁO JEAN NỮ DENIM CỔ TRỤ VIỀN BÈO LỊCH SỰ, ĐƠN GIẢN - FuniMart